Rinus van der Meulen

Vandaag bereikte ons het verdrietige bericht dat ons lid van verdientste Rinus van der Meulen is overleden.


 

Rinus was vele jaren een zeer gewaardeerd actief lid van de vereniging. Hij verzorgde met grote inzet en professionaliteit onze verenigingsaccomodatie en alles wat daarmee samenhing. "Sport en gezelligheid", dat waren de speerpunten van Rinus; niet het winnen, maar het spel, het samenzijn op de eerste plaats!

We wensen Conny, zijn vrouw, en dochter Linda en verdere familieleden en vrienden, heel veel sterkte toe met dit grote verlies.

Het bestuur.

Nieuws Overzicht