Baanreglement T.V. Heynkensort

Baanreglement T.V. Heynkensort

 

 Ingangsdatum: 1 augustus 2022

 

Toegang tot de banen

 

1.     De banen mogen alleen bespeeld worden door leden van de vereniging. Introductie kan echter in beperkte mate worden toegestaan, mits men zich aan de volgende regels houdt:

·      Het is de leden toegestaan drie keer per seizoen een of meer introducees mee te brengen tot een maximum van drie per gelegenheid.

·      Een en dezelfde persoon kan slechts driemaal per seizoen worden geïntroduceerd, ongeacht door welk lid hij/zij wordt geïntroduceerd.

 

Uitzonderingen:

- Introducees zijn niet toegestaan tijdens de voorjaar- en herfst-competitie (de periode van competitie staat op de verenigingskalender)

- Introducees zijn niet toegestaan wanneer meer dan 12 leden aanwezig zijn. Bevindt de introducee zich op de baan, dan kan het half uur worden volgemaakt.

 

Jeugdleden:

Jeugdleden tot en met 17 jaar mogen introducees mee nemen van andere verenigingen in de Hoeksche Waard.

 

2. De banen mogen in beginsel slechts door spelers/speelsters worden betreden. Pas als de speeltijd verstreken is en de game is afgemaakt, mogen de volgende spelers zich op de baan begeven.

 

3. Het passeren van de banen, dan wel het ophalen van een bal van één van de andere banen is slechts toegestaan, voor zover het spel op één dezer banen hiervan geen hinder ondervindt.

 

4. Om een overgeslagen bal wordt alléén gevraagd, wanneer het spel stilligt.

 

Het Baanreserveringssysteem

5. De banen kunnen afgehangen worden op het afhangbord met je pasje. Het pasje in het tijdssysteem zetten, de klok instellen op de tijd waarop men de tennisbaan betreedt. Zowel voor enkel- als voor dubbelspel heeft men een half uur speelrecht. Bij verlies van uw ledenpas kunt u bij het secretariaat een nieuwe aanvragen. Hier zijn echter wel kosten aan verbonden.

Het baanreserveringssysteem via de KNLTB Clubapp kan niet meer worden gebruikt voor baanreservering. In deze app is echter wel zichtbaar wanneer de banen bezet zijn voor les, toernooien en competities.

 

 

Vrij spelen tijdens de competitie of toernooi

6. Op dagen dat er competitie wordt gespeeld wordt behalve op de vrijdagavond minimaal één baan vrijgehouden worden om vrij te spelen. Op de vrijdagavond hoeft er geen baan vrijgehouden te worden, tijdens de competitiedagen ivm het hoge aantal competitieteams. Elk competitie team heeft recht op één wedstrijdbaan en een gezamenlijke wisselbaan. Indien er spelers vrij willen tennissen, mag het competitieteam op deze (extra) baan een set (die, waaraan zij bezig zijn) afmaken. De evt. volgende sets van deze partij worden afgespeeld op de eigen wedstrijdbaan. Indien er een toernooi wordt gespeeld dan is het niet mogelijk om vrij te tennissen op de momenten dat er wedstrijden worden gespeeld.

 

7. Als je langer dan 1 ronde moet wachten, omdat alle banen bezet zijn, dan wordt er verzocht te gaan dubbelen met eventuele andere enkelspelers die ook een ronde moeten wachten.

 

Baanonderhoud

8. Met het op de banen aanwezige tennis-materiaal is de grootste voorzichtigheid geboden.

 

9. Defect aan een van de banen, alsmede aan het op de banen aanwezige tennismateriaal, dienen direct te worden gemeld aan het bestuur.

 

10. Het is ten strengste verboden in, over of op het hekwerk te klimmen of te leunen. Overgeslagen ballen dient men te halen via een de poorten.

 

11. Indien U stenen e.d. op de baan aantreft, bent U verplicht deze, om beschadiging der banen te voorkomen, te verwijderen.

 

12. Sneeuw mag niet verwijderd worden.

 

Kleding

13. Spellers dienen tenniskleding en deugdelijk tennisschoeisel te dragen.

 

Algemeen

14. Honden kunnen. i.v.m. de overlast daarvan (vervuiling) op het park niet loslopend worden toegelaten. Onverminderd geldt, dat vervuiling door honden op het park en het weer schoonmaken onder de verantwoordelijkheid van de bezitter van de betreffende hond valt.

 

15. In alle gevallen, waarin dit reglement geen oplossing biedt of niet voorziet, beslist het Bestuur.

 

16. Hou rekening met elkaar op de baan en maak er een gezellige tijd van

 

 

 

 

Reglementen & statuten Overzicht