Geschiedenis

De vereniging werd opgericht op 26 april 1973. De oprichters hoorden dat er misschien een stukje grond van de gemeente gehuurd kon worden om er tennisbanen op aan te leggen. Er bleek voldoende interesse te zijn van omwonenden, dus werd er nagedacht over de aard van de banen: gravel of iets anders (Lay-cold). Het werd Lay-Cold, omdat Lay-cold onderhouds­vrij was en er kon het hele jaar door op getennist worden. In 1974 werden baan 1 en 2 aangelegd. Al snel bleek dat twee banen te weinig waren en werd baan 3 aangelegd. Het eerste clubhuis, een barak die van de Maasvlakte kwam, stond  op de plaats waar nu de vierde baan ligt.

In 1976 wilden enkele leden competitie gaan spelen en werd besloten de vereniging bij de KNLTB aan te sluiten. Eind jaren '70 bleek dat het gezellige clubhuisje toch te klein geworden was. De KNLTB eiste bovendien dat er voldoende kleedruimte en douchegelegenheid was. Er werd een bouwcommissie opgericht. Na veel werk en inzet van de leden kon eind maart 1980 het nieuwe clubhuis feestelijk in gebruik worden genomen. Inmiddels was ook bij alle drie de banen verlichting aangelegd. De jaren tachtig verliepen voor het clubhuis rustig totdat er op 27 november 1989 brand uitbrak: een zwarte dag. Een gedeelte van het clubhuis werd onherstelbaar vernield, daar kwamen twee nieuwe - iets bredere - units voor in de plaats. Na wederom een winter van hard werken werd vlak voor de competitie in 1990 het vernieuwde clubgebouw officieel in gebruik genomen. 

De eerste banen werden begin jaren tachtig slecht, de toplaag liet los van het asfalt. Er zat niets anders op dan de banen grondig te laten renoveren en ijverig te gaan sparen voor nieuwe banen. In 1988 was het eindelijk zo ver: de eerste kunstgras banen werden aangelegd. Eerst moesten er duizenden gaten in het asfalt worden geboord om de afwatering veilig te stellen. 

In de zomer van 1997 werd de tweede kunstgrasmat aangelegd, nu met een laag "ZOAB" (Zeer Open Asfalt Beton) om de waterhuishouding onder het kunstgras te verbeteren. In 1998 werd op de nieuwe banen en in het teken van ons 25-jarig jubileum ons eerste Open Toernooi gespeeld.

In 2001 werd een commissie opgericht welke de mogelijkheden voor een vierde baan ging onderzoeken. In september 2002 konden we al op deze nieuwe baan tennissen.

In 2012 is het hek om de banen geheel vernieuwd, is drainage langs de banen aangebracht en zijn de tegelpaden hierop aangepast.

In juli 2013 zijn alle banen wederom belegd met nieuw kunstgras.