Clubdiensten

Bij het aangaan van een lidmaatschap ga je ook de verplichting aan om clubdiensten te vervullen. Deze zijn nodig om te vereniging draaiende te houden en onze leden en gasten en fijne ervaring te bezorgen. Dit betekend kortweg dat aspirant- en senior leden 3 maal per jaar een clubdienst dienen te vervullen. 

Je kunt aan het begin van het jaar aangeven waar je voorkeur naar uitgaat: bardienst, onderhoudsdienst, schoonmaakdienst of tuindienst. Maar wellicht heb je een andere kwaliteit waar je de vereniging mee kunt helpen buiten de bovenstaande clubdiensten om. Ook kun je je je aansluiten bij een commissie om je steentje bij te dragen uiteraard. 

Zie hier de openstaande functies >> vacatures T.V. Heynkensort

Vervanging regelen

Bij verhindering dien je zelf voor vervanging te zorgen. Dit mag gratis of betaald zijn. Bij een betaalde vervanging dien je de financiële afwikkeling zelf af te stemmen met de persoon die de clubdienst overneemt. Meestal is dit van toepassing op bardiensten, maar dit geldt voor alle te vervullen clubdiensten.

Het tarief is doorgaans € 25,- per dienst. Wij streven ernaar een lijst met leden (en niet- leden) samen te stellen die open staan voor een betaalde bardienst. Wij zullen deze delen zodra de eerste namen bekend zijn.

Boete

Kom je niet opdagen voor de ingeplande dienst en heb je geen vervanger geregeld? Dan bedraagt de boete € 50,- per dienst. Kom je 3 keer niet opdagen dan zul je in totaal € 150,- aan boetes ontvangen die je dient te betalen.

Afkopen

Er zullen ongetwijfeld leden zijn die geen clubdiensten wensen te vervullen, om welke reden dan ook. Deze leden kunnen hun clubdiensten afkopen voor € 75,- per jaar. Dit bedrag zal tegelijk met de jaarlijkse contributie gefactureerd worden op 1 februari van ieder nieuw kalenderjaar. Graag uiterlijk 31 december voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar aangeven of je hiervan gebruik wilt maken.

Vrijstelling

Commissieleden vervullen hun clubdiensten door zich in te zetten voor de vereniging middels de commissieactiviteiten. Zij hebben daarom vrijstelling voor de bar- en andere clubdiensten.  Wel vragen wij je om dit kenbaar te maken met de mededeling in welke commissie je zit.